Handels- og leveringsbetingelser

 1. KØB HOS Bango A/S

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Bango A/S, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Bango A/S.

 1. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

 1. SALG & BESTILLING

På www.bango.dk kan du kun bestille varer via vores hjemmeside. Hvis du har forespørgsler til varer som ikke er på siden, er du altid mere end velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail. Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet.
Alle priser på websitet er i danske kr. og inkl. 25% moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser, og er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland. Der tages forbehold for: Valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er autoberegnet. Den bestillingsbekræftelse der udsendes automatisk efter køb, er således en kopi af indkøbskurven og ikke vores accept på at handlen gennemføres. Når du handler med www.bango.dk indgås aftaler på følgende sprog: Dansk - Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Bango A/S, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra Bango A/S.

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

 1. LEVERING

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Bango A/S's leverandører.

Fragtomkostningerne tager udgangspunkt i, at vognmanden læsser dine varer af første gang han besøger leveringsadressen. Varerne stilles uden kvittering, og dokumenteres med foto fra vognmanden.

Al risiko overgår fra vognmanden til dig som kunde ved leveringen. Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader. Det vil sige kontrollere om emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede inden der kvitteres for modtagelse. Selve emballagen og/eller pallen skal ikke brydes og/eller åbnes for kontrol af fragtskader.


Du kan ønske at blive ringet op før levering, men samtidig skal du være opmærksom på, at dansk lovgivning gør, at vi ikke kan kræve af vognmanden, at han ringer på forhånd og at det dermed alene er noget vi kan anmode om.
Varen er leveret, når den er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte, er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg, som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

Reklamation af fragtskader, skal være indsendt senest 48 timer efter levering. Foretag indberetning via online formular https://inspiration.bango.dk/reklam...

 1. AFBESTILLINGER

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 17.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

 1. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
• Dankort
• Mastercard
• Visa
• Visa elektron
• MobilePay
• Bankoverførsel

 1. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på lagersalgs-produkter købt hos Bango A/S. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit af Bango A/S eller dennes producent / leverandør.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, monteringsfejl, hærværk, manglende beskyttelse og vedligehold, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.

Reklamationsformular

 

 1. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Bango A/S inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Bango A/S.

 1. Returnering

Ved returnering af defekte eller forkerte varer til Bango A/S, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive returneret til kunden. Kunden faktureres for påløbne omkostninger.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Bango A/S kan ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter, hvis opgørelse ikke medfølger.

Varer skal returneres med en returseddel/returnummer udstedt af Bango A/S.

 1. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Bango A/S skal være forsvarligt indpakket.

Bango A/S anbefaler, at varen returneres via den transportør som leverede varen. På den måde er der mulighed for at spore godset og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet tilbageleveret til Bango A/S. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse godset såfremt udlevering ikke har fundet sted.

 1. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Bango A/S, at De retter henvendelse til info@bango.dk eller på telefon 8682 2088

 1. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:
• Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende

KØBEREGLER FOR LAGERSALGSPRODUKTER

 1. Reklamationsret
  2. Garanti
  3. Ombytningsret
  4. Rimelig tid
  5. Formodningsreglen
 2. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

 1. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

 1. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Der dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

 1. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

 1. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

FORTRYDELSESRET FOR ALLE PRODUKTER

 1. Den 14 dages fortrydelsesret
  2. Sådan returnerer du varen
  3. Forsvarlig returnering
  4. Er de i tvivl
 2. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til transportør senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Bango A/S ud fra en mulig salgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Bango A/S, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Bango A/S returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

 1. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder hvorpå De kan returnere varen på:
• De kan nægte at modtage varen fra transportøren.
 - I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre transportøren opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Bango A/S.
• De kan modtage varen fra transportøren og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Bango A/S.
 - I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en returseddel udstedt af Bango A/S, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Bango A/S.
• De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
 - Retur adresse er følgende:

Bango A/S
Højgårdsvej 25, Thorning (port 2)
8620 Kjellerup.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning!

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Bango A/S.

 1. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Bango A/S skal være forsvarligt indpakket.

 1. ER DU I TVIVL?

Er du i tvivl, anbefaler vi dig at kontakte os på info@bango.dk eller på telefon 8682 2088.