Konkurrencebetingelser


Her finder du Bangos konkurrencebetingelser. 

Nedenfor finder du betingelserne for de enkelte konkurrencer vi har kørende i øjeblikket. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at sende os en mail på info@bango.dk eller ringe til os på tlf: 86 82 20 88.

Konkurrencebetingelser 21.09.22

Vind et gavekort 2.500 kr til anvendelse i Bango.
Arrangør: Bango A/S, CVR. 32763103

Konkurrencens startdato den 29. spetember 2022.
Konkurrencens slutdato den 13. oktober 2022.

Denne konkurrence er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Arrangøren forbeholder sig retten til at verificere berettigelse til deltagelse samt deltagernes identitet.

Deltagere vil blive anset for at have accepteret disse regler og at være bundet heraf, når de tilmelder sig konkurrencen.

Deltagelse

Deltagelsen i konkurrencen om gavekortet foregår ved tilmelding til arrangørens nyhedsbrev via lykkehjulet på webshoppen, hvor deltageren tilmelder sig med navn og  e-mailadresse.

Deltagelsen i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hver deltager kan deltage en gang og med en e-mail adresse. Forsøg på snyd og brug af falsk navn og e-mail adresse vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Tilmelding til nyhedsbrevet via andre formularer end formularen i lykkehjulet kommer ikke i betragtning til præmierne.

Deltager må ikke benytte “Hide my e-mail”-funktionen.

Ansatte hos arrangøren, samt deres husstand må ikke deltage i konkurrencen. Ansatte hos samarbejdspartnere og dens husstand må heller ikke deltage i konkurrencer, hvor samarbejdspartneren er sponsor.

Det er deltagernes eget ansvar, at tilmeldingen kommer rettidigt frem. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det sker på internettet, i butikken, pr. telefon, e-mail, post etc.

Personer, som bryder disse vilkår, vil blive diskvalificeret.

Vinderne

Vinderne af gavekortet findes ved tilfældig lodtrækning blandt de indsendte mailadresser efter konkurrencens udløb.

Gavekortet på 2.500kr udløber efter 6 måneder fra konkurrencens slutdato. Hvis gavekortet, der ikke er benyttet efter 6 måneder efter konkurrencens slutdato, forbliver præmien arrangørens ejendom.

Derudover udloddes der 2x "gratis fragt", som kan bruge en gang. "Gratis fragt"-præmierne gælder kun over levering til kunden/vinderen, og dækker ikke retunering. 

Ved udtrækningen af en af ovenstående præmier skal vinderne kontakt arrangør på mailen info@bango.dk med vinderkoden. 

Der udloddes der også 2% rabat, som kan bruges en gang. Hvor vinderen modtager en personlig rabatkode.


Præmien 

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Generelt

Ved tilmelding til konkurrencen tilmelder deltageren sig arrangørens nyhedsbrev. Generelle betingelser for nyhedsbrevstilmeldinger kan findes i vores privatlivspolitik.

Disse vilkår og betingelser, for gennemførelsen af denne konkurrence og fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Deltagere underlægger sig uigenkaldeligt og eksklusivt domstolene i Danmark.

Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt, uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar.